Anasayfa


     OSMANLI MÜLKÜNDE AMERİKAN OKULLARI

   
BASIM : 2013
ISBN : 978-605-4539-31-4
Fiyat : 24 TL (KDV Dahil)
***
Prof. Dr. MEHMET CAN . . . . . . Doç. Dr. HASAN KORKUT
        Detaylar
 
 
Detaylar

Kitap Hakkında:

Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı bir dönemde Hıristiyanlığı yayma çabası gösteren Amerikan misyonerlerinin Osmanlı mülkündeki faaliyetleri anlamlı bir süreç arz etmektedir. Bilindiği gibi, Amerikalıların Anadolu topraklarına ilgileri, ondokuzuncu yüzyılın başlarında çabucak yükselen misyoner hareketlerinin oluşturduğu zeminde başladı. Hıristiyanlığı yayma gibi bir davaya kendisini adamış kimselerden başkalarının, bu uzak diyarın insanlarına ilgi duymalarının nasıl bir nedeni olabilirdi ki? Dünyalık meşgaleler peşinde koşan insanlardan hiçbiri bu işin ciddî zorluklarına ve tehlikelerine katlanmaz, kifayetsiz ücrete ve misyoner öncülerin yetindiği dar imkânlara kanaat etmezdi.

Son üç yüz yıllık dönemde Hıristiyan tebayı, devleti yıkmak için bir kaldıraç gibi kullanmayı Osmanlı’ya yönelik politikaların değişmez yasası kabul eden İngiltere, Fransa ve Rusya bu konuda Amerika’ya örnek olmuşlardır. Amerika bu dönemden itibaren Ortadoğu’da nüfuzunu artırmaya yönelik çareleri aramaya başlamıştır. İlgili dönemde misyonerlik faaliyetleri Amerika’nın söz konusu bölgeye yönelik dış politika hedefleriyle örtüşmekteydi. Amerika’nın, genç Cumhuriyet’i daima Ortadoğu’daki nüfuzu için bir ileri karakol olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Geriye dönüp baktığımız zaman misyoner eğitim faaliyetlerinden etkilenerek Hıristiyanlığa dönmüşlerin sayısı dikkat çekecek kadar çok değildir. Öyleyse bu semeresizliğe rağmen Amerikan Hükümeti milyonlarca doları bu topraklara niçin akıtıp durmuş, bu kurumların binlerce personeli aslında bu topraklarda ne yapmışlardır?

Elinizdeki eser kısmen bu soruya bir pencere aralamaktadır.

Yazarlar Hakkında:

Prof. Dr. MEHMET CAN

1943’de, Tire/İzmir/Türkiye’de, Büyükkemerdere Köyü’nde doğdu. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü’nden 1966 Haziran’ında mezun oldu. Lisans sonrası çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde tamamlayarak 1978’de matematikte master, 1981’de de PhD derecelerini aldı. 1981’de İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1986-1987 yıllarında ABD’de New York’ta Potsdam’daki Clarkson Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1989-1990 akademik yılında Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesiydi. 1990 sonbaharında İtalya’da Trieste’deki Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)’de araştırmacı olarak çalıştı. İTÜ’de 1992’de profesör oldu. Fatih Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu’nda geçici görevle öğretim üyeliği yaptı. 2005’ten bu yana da Bosna-Hersek’te Saraybosna’da International University of Sarajevo’da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Southeast Europe Journal of Soft Computing bilimsel süreli yayınının baş editorü olan Mehmet Can’ın Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında kırktan, uluslararası ilişkiler ve siyasi konularda elliden fazla makalesi ve yüz kadar da konferans tebliği vardır. İlk kitabı Ortadoğu’da Amerikan Politikası’nı 1993’te yazdı. Onu Yüksek Matematik I (1999), Yüksek Matematik II (2001), Symmetry Analysis of Differential Equations (2010), Differential Equations (2010) ve Linear Algebra (2013) kitapları izledi.

Doç. Dr. HASAN KORKUT

1967’de Erzurum’da doğdu. 1991’de Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Daha sonra bir süre aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.1996 yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. 2003 yılında aynı kurumda doktorasını tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen Bosna Hersek’te International University of Sarajevo’da Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hazırladığı doktora tezi Osmanlı Elçiler Gözüyle Avrupa ismiyle 2007 yılında yayınlandı. Yazarın tarih, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler alanında değişik makaleleri yayınlanmıştır.