Anasayfa


     YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

   
BASIM : MAYIS 2012
ISBN : 978-605-4539-11-6
Fiyat : 20 TL (KDV Dahil)
***
Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN DİKME
        Detaylar
 
 
Detaylar

KİTAP HAKKINDA:

Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Malum olduğu üzere ülkemizde belediyeler dışındaki yerel yönetim kuruluşlarının yapısal ve hukukî sorunları tam olarak giderilememiştir. Hem bu sebepten hem de etkisi ve yetkisi diğerlerine göre çok daha fazla olan belediyeler yerel yönetim kavramının kapsamını “belediyeler” ile sınırlamamıza neden olmuştur.  Diğer bir deyişle bu çalışmada, yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamalarının nasıl olduğu / olması gerektiği konusu ele alınmıştır.

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, genel olarak halkla ilişkilerin tanımı, kapsamı, ilkeleri, ilişkide bulunduğu kavramlar, süreci ve halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan araçlar incelenmiştir. “Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler” adlı ikinci bölümde yerel yönetim kavramının içeriği, halkla ilişkilerle münasebetleri ve halkla ilişkilerin yerel yönetimler içindeki işlevleri, yerel yönetimlerdeki halkla ilişkiler araçları ele alınıp incelenmiştir. Üçüncü bölümde, “Ümraniye Belediyesi” örneğinden hareketle halkla ilişkilerin yerel yönetimler içindeki önemi ve konumu, mezkur belediyenin halkla ilişkilere verdiği önem ve uygulamaları hem faaliyetler hem de halktaki yansımaları bakımından incelenmiştir.

YAZAR HAKKINDA:

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DİKME

Aslen Selânik’li olup, Balıkesir - Gönen doğumludur. Kamu ve özel sektörün değişik birimlerinde yaklaşık olarak 18 yıl çalıştı. Lisansını Anadolu Üniversitesi’nde, Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda “Havayolu İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Hizmet Kalitesine Göre Değerlendirilmesi ve Atatürk Havalimanı Uygulaması” tezi ile Doktora’sını tamamlayarak Doktor unvanı aldı.

2000 yılında Yardımcı Doçent olarak Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyeliğine atandı. 2000-2003 yıllarında fakülte Dekan Yardımcılığı, 2003-2004 yıllarında Halkla İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Araştırma ilgi alanları; Osmanlı’da Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve İletişim becerileri, olarak özetlenebilir.