Anasayfa


     ÇUKUROVA VE ARKA BAHÇESİ TOROSLAR’IN SÖZ ÇIKINI

   
ISBN : 978-605-4539-01-7
Fiyat : 120 TL (KDV Dahil)
***
CELİL ÇINKIR
        Detaylar
 
 
Detaylar

KİTAP HAKKINDA:

 

Adına kültür dediğimiz şey bir yaşama biçimidir. İnsanımızın kuşlara, böceklere, bitkilere, tabiata ve olaylarına bakışı, bunları isimlendirmede gösterdiği özen, bu topraklara düşen izlerde, daha doğrusu asırlardır nakledilerek gelen eserlerde kendini göstermekte ve hissettirmektedir.

Bu kitap ile Çukurova ve mütemmim cüzü Toroslar’a ait yerel sözler, deyimler ve  günlük hayata yön veren diğer söz biçimleri çok titiz bir çalışma ile kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmanın en önemli özelliği yerel dil ve kültürün yazılı eserler taranarak kayıt altına alınmasıdır. Kayıt altına alınan bu sözlerden bir kısmı, halen Türk Cumhuriyetlerinde ve Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Kerkük, Telafer, Tebriz vb. bölgelerde kullanılmaktadır. Bu sözlerin bir kısmı ölü söz olarak tarihteki yerini almışken ve bir kısmı da almak üzere iken bu çalışma ile yeniden hayata döndürülmeye çalışılmıştır. Bütün bunlar yapılırken bu bölgeye ait insanların sesine kulak verilmiş ve mümkün olduğu kadar bu sese sadık kalınmıştır. Bu kitap sayesinde Karac’oğlan’ın, Dadaloğlu’nun ve daha nice şairlerin yürek sesleri daha iyi anlaşılacak ve mazi ile günümüz arasında daha sağlam bir köprü kurulmuş olacaktır.

 

YAZAR HAKKINDA:

CELİL ÇINKIR

1961 yılında Kahramanmaraş İli’nin Andırın İlçesi’nin Efirağızlı Köyünün Köseler Obası’nda doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Kadirli’de okuduktan sonra, 1980 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1984 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1998 yılında emekli oldu.

1995-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimi aldı ve “Gelibolu ve Coğrafya” isimli tez çalışmasını hazırladı.

Emekli olduğu tarihten itibaren kültürel çalışmalara ağırlık verdi. Ömrünün büyük çoğunluğunu kültürel araştırmaya ve araştırmalarının büyük çoğunluğunu da doğduğu Toroslar ile büyüdüğü Çukurova’ya vakfetti. Şiir denemeleri yaptı. Şiirleri “Andırın Gelişim Platformu” tarafından yayımlanan “Tirşik Dergisi”nde, Andırın Kaymakamlığı ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından ortaklaşa hazırlanan “Andırın Tarih ve Kültür Varlıkları Envanteri ile Andırın Folklorü” isimli kitap ve dergilerde yayınlandı. Şiirlerinden bir kısmı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Şiir formatlarında bestelendi ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Çok zengin bir kültür mozayiğinin olduğu coğrafyada hayata gözlerini açan Celil Çınkır ahde vefanın gereği olarak elinden geldiğince bölge kültürünü araştırmaya ve onu kayıt altına almaya çalıştı ve bu çalışmaları halen de devam etmektedir. Bu kitabından başka Karac’oğlan, Dadaloğlu ve Yunus Emre ile ilgili çok ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Özellikle bu değerlerimizin hem mazideki ve hem de Misakı Milli sınırlarımız dışında bıraktığı izi doğru ve tam olarak okuyabilmek için Osmanlıca, Rusça ve Farsça öğrenmenin olmazsa olmazlardan olduğunu gördü ve bu üç dilde araştırma yapacak kadar bilgi sahibi oldu. Yöre kültürüne hizmet edebilmek için bir çok sivil toplum örgütlerinde görev aldı.