Anasayfa


     KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

   
BASIM : Haziran - 2011
ISBN : 978-9944-313-97-1
Fiyat : 15 TL (KDV Dahil)
***
Doç. Dr. A. BAHAR CERİTOĞLU
        Detaylar
 
 
Detaylar

KİTAP HAKKINDA:

İşletmelerin toplumsal sorumlulukları “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kavramı altında; günümüzde hem ekonominin hem de bilimsel dünyanın yoğunlukla üzerinde durduğu bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar işletmelerin sosyal sorumluluk yüklenmeleri yeni bir durum olmasa da, konunun yankıları ve özellikle işletme paydaşlarının bu konudaki yüksek hassasiyetleri yeni bir gelişim olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan doğal afetler; toplumların çevre kirliliğine, küresel ısınmaya ve azalan doğal kaynaklara karşı hassasiyetlerinin artmasına neden olmuştur. Bu hassasiyet “Çevreyi Koruma”, “Çevre Bilinci” gibi olguların ön plana çıkmasına ve öneminin artmasına yol açmıştır. Bu bilinçlenme, hem bireyleri ve toplumları hem de işletmeleri bu konuda üzerine düşen sorumlukları üstlenmeye yöneltmektedir.

Bu kitapta öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavramının temelleri ve uygulama alanları ile firmalara sağlayacağı katkılar aktarılmıştır. Bununla birlikte tüketicilerin gelişen çevre bilincine dikkat çekip işletmelerin çevre konusuna daha duyarlı yaklaşmaları ve bu kapsamdaki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini arttırmaları gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tüketicilerin çevre bilinci ekseninde ele alınması ve işletmelerin çevre odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketici davranışlarına ve marka imajı algısına olan etkilerini analiz etmektir. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda araştırma yapan bilim insanlarına, ileride işletmelerde söz sahibi olup geleceği şekillendirecek üniversite öğrencilerine ve bu konuyla ilgilenenlere bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

***

Doç. Dr. AYŞE BAHAR CERİTOĞLU

1994 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2004-2008 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak devam etmiştir. Halen aynı bölümde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans programları kapsamında Ürün ve Fiyat Politikaları, Dağıtım Politikası, Pazar Araştırması, Marka Yönetimi konularında ders vermekte ve bilimsel araştırma yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri, bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunan Ceritoğlu, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği; Academy of Marketing Science (AMS) ve Academy of International Business (AIB) üyesidir.