Anasayfa


     Metalurjistler İçin FAZ DİYAGRAMLARI

   
BASIM : 2007
ISBN : 978-975-96179-2-9
***
Prof. Dr. ZİYA ENGİN ERKMEN
        Detaylar
 
 
Detaylar

Bu kitabın yazılmasındaki amaç, ülkemizde açılmış Metalürji-Malzeme ve Seramik Mühendisliği bölümlerinde öncelikle lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin kaynak ders kitabı ihtiyaçlarını karşılamak, bunun yanı sıra büyük bir hızla gelişen seramik sektöründe çalışacak mühendislere, üniversitelerde ve araştırma geliştirme laboratuarlarında görev alan bilim adamlarına seramik sistemler hakkında açıklamalarıyla birlikte örnek problemler ve diyagramlar sunmaktır. Bu alanda ülkemizde az sayıda Türkçe eser bulunması bu kitabı hazırlamaya yönelten bir etken olmuştur.

***

Prof. Dr. ZİYA ENGİN ERKMEN

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Üyesidir.  1979 yılında girmiş olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden 1983 yılında birincilikle mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu yurtdışı sınavını kazanarak 1984-87 yılları arasında “University of Michigan, AnnArbor” da nükleer malzemeler konusunda yüksek lisans (master) derecesini aldı. 1988-92 yıllarında “University of Florida, Gainesville”de araştırma görevlisi olarak, gaz yakıtla çalışan uzay reaktörlerinde kullanılması tasarlanan yittrium oksit ve molibden malzemelerinin, yüksek sıcaklıklarda UF4-6 gazları ile olan etkileşimi konusunda doktora yaptı. Yazar 1993-1997 senelerinde Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği (şimdiki adı Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği) Bölümü’nün kuruluş yıllarında görev aldı. 1997’de TÜBİTAK-NATO.BAYG bursunu alarak İngiltere Bath Üniversitesinde Hidroksiapatit kaplamaların karakterizasyonu üzerinde post doktora yaptı. 1997-2001 senelerinde İstanbul Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde, önce yardımcı doçent daha sonra doçent olarak görev yaptı. Aynı tarihler arasında, ikinci kez post doktora çalışması için University of California, Berkeley’e gitti. Yazar 2001 senesinden itibaren Marmara Üniversitesi Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde doçent olarak göreve başladı. Başlangıç yıllarında bölümün laboratuvar binalarının inşaatı, kurulumu ve temel cihazların temininde katkı sağladı. Daha sonra 2007 yılında profesör oldu. Yazarın nükleer seramikler ve biyoseramikler konusunda araştırmaları ve makaleleri vardır.  Ayrıca son senelerde ‘Metalurjistler için Faz Diyagramları’, ‘Ceramic Processing Techniques for Ceramicists and Metallurgists’ başlıklı biri Türkçe diğeri İngilizce iki adet ders kitabı yayınlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan yazar, çeşitli bilimsel dergilerde editörlük/hakemlik, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu üyeliği, Tübitak/Teydeb proje hakemliği/izleyiciliği gibi görevleri yapmış veya yapmaktadır.