Anasayfa


     BİLGİSAYAR, BİLGİ İŞLEM VE TELEKOMÜNİKASYON KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ

   
BASIM : 2007
ISBN : 978-9944-313-42-1
***
Prof. Dr. EMİN DOĞAN AYDIN
        Detaylar
 
 
Detaylar

Bilgisayarların en verimli şekilde kullanımı, yazılım donanımındaki karmaşık terimlerinin ve bu terimlerin kısaltmalarının çözümlenmesiyle mümkündür.
Sözü edilen boşluğu biraz da olsa kapatmak amacıyla, hem bu konularda çalışan profesyonel elemanlar, hem de öğrenciler için bu “Bilişim Sistemleri Sözlüğü ve Kısaltmalar Sözlüğü’nü hazırladık.

***

Prof. Dr. EMİN DOĞAN AYDIN

Orta öğretimine İstanbul İtalyan Lisesi’nde başladı. İngiltere’de College of Technology Luton/Letchworth (grafik/makine), Almanya’da c:c. Institute Frankfurt/m. (bilgisayar bilimleri), A.B.D. Ohio Dayton’da Air University Instutite of Technology (endüstri mühendisliği), İsveç’te University of Stockholm Institute of Business Administration (yöneylem araştırması), University of Stockholm ve Royal Institute of Technology dept. of Informatics and System Science’da (informatik sistem bilişimleri ve sibernatik) international master yaparak yurtdışındaki eğitimini tamamladı ve daha sonra sistem analizi doçenti oldu. Almanya Wiesbaden’de (işgücü, malzeme ve makine/teçhizat denetimi) endüstri mühendisliği analisti ve endüstri mühendisliğinde kalite kontrol müfettişi; İsveç Stockholm’de gazete, banka ve bilgisayarla tasarım/üretim (cad/cam) konularındaki kuruluşlarda sistem mühendisi v.b. görevlerde çalıştı. Türkiye’de Eğitim ve Organizasyon Müdürlüğü, Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü ve Genel Müdürlük gibi görevler aldı. Aynı zamanda 1980’den beri aktif akademik hayat sürdürmektedir. Boğaziçi, İstanbul, Marmara, Kültür, Haliç, Maltepe, Yeditepe ve İstanbul Aydın Üniversiteleri’nin yanında Hava Harp Okulu ve Harp Akademileri’nde de ders verdi. Prof. Dr. Emin Doğan Aydın’ın 30 kitabı yayınlanmış ve 50 üzerinde makalesi değişik bilim ve/veya halk gazetelerinde yer almıştır.